نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی- برندگان مسابقه غرفه عبیدی
اسامی برندگان مسابقه در روز چهارم دی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/5 | 
۱. دکتر داریوش افشاری
۲. دکتر منصورصالحی
۳. دکتر نسترن مجدی نسب
 
نشانی مطلب در وبگاه نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی:
http://vexon.ir/find.php?item=1.94.264.fa
برگشت به اصل مطلب