نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی- برندگان مسابقه غرفه عبیدی
اسامی برندگان مسابقه در روز پنجم دی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
۱. خانم دکتر سهیلا رضاخانی
۲. آقای دکتر مصطفی اسداللهی
۳. آقای دکتر محمد حسین میکائیلی
نشانی مطلب در وبگاه نمایشگاه مجازی کنگره نورولوژی:
http://vexon.ir/find.php?item=1.94.272.fa
برگشت به اصل مطلب